Liczba odwiedzin strony: 16476 Osób na stronie: 10
 

Chęć Beata. Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 180 poz. 1862 - Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 37, poz. 342) w załączniku w części II "Opis wzoru dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej" w pkt 4 ppkt 6 otrzymuje brzmienie: "6)  w jednym wierszu - numer składający się z dwóch liter alfabetu łacińskiego poprzedzonych wyrazem o treści "Seria" i siedmiu cyfr arabskich poprzedzonych wyrazem o treści "Nr". Serie:  UA, UB, UC - ośrodki Wojsk Lądowych, UD, UE, UF - ośrodki Sił Powietrznych, UG - ośrodek Dowództwa Garnizonu Warszawa, UH - ośrodek Marynarki Wojennej.". § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ________ 1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.
Monitor Polski 1997 Nr 37 poz. 369 - Wysokość normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w II półroczu 1997 r
OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu w II półroczu 1997 r. (M.P. z dnia 27 czerwca 1997 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496) ogłasza się poniżej wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m 2 powierzchni użytkowej w II półroczu 1997 r.:   Lp. Województwo Normatyw w zł 1 2 3 1 warszawskie 2,77 2 bialskopodlaskie 1,97 3 białostockie 2,16 4 bielskie 2,34 5 bydgoskie 2,26 6 chełmskie 2,00 7 ciechanowskie 1,94 8 częstochowskie 2,07 9 elbląskie 2,32 10 gdańskie 2,49 11 gorzowskie 2,09 12 jeleniogórskie 2,26 13 kaliskie 2,06 14 katowickie 2,77 15 kieleckie 2,08 16 konińskie 2,43 17 koszalińskie 2,07 18 krakowskie 2,42 19 krośnieńskie 1,99 20 legnickie 2,71 21 leszczyńskie 2,08 22 lubelskie 2,26 23 łomżyńskie 2,05 24 łódzkie 2,22 25 nowosądeckie 1,92 26 olsztyńskie 2,15 27 opolskie 2,26 28 ostrołęckie 2,18 29 pilskie 2,04 30 piotrkowskie 2,33 31 płockie 2,44 32 poznańskie 2,47 33 przemyskie 1,99 34 radomskie 2,06 35 rzeszowskie 2,16 36 siedleckie 2,03 37 sieradzkie 1,96 38 skierniewickie 2,05 39 słupskie 2,01 40 suwalskie 2,05 41 szczecińskie 2,44 42 tarnobrzeskie 2,14 43 tarnowskie 2,21 44 toruńskie 2,20 45 wałbrzyskie 2,11 46 włocławskie 2,05 47 wrocławskie 2,34 48 zamojskie...
KRS 0000269175 - "GLUBOWSKI I PAWENTA" SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"GLUBOWSKI I PAWENTA" SP. J. SP. J. 2006-12-07 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
FRANCISZKAŃSKA 59/12 91 - 815 ŁÓDŹ ŁÓDŹ MIEJSKI ŁÓDZKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000269175
KRS 0000269174 - "LICEUM ZAOCZNE - M.LEWANDOWICZ I P.COŁBECKI, SP. J."
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"LICEUM ZAOCZNE - M.LEWANDOWICZ I P.COŁBECKI, SP. J." SP. J. 2006-12-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CHŁOPSKA 64/23 80-350 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
584-260-14-29 220341216 0000269174
KRS 0000269173 - "TRANS-GROSZ" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"TRANS-GROSZ" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POLNA 52B 39-200 DĘBICA DĘBICA DĘBICKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(14) 670-33-77 (14) 670-34-00 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
872-228-06-80 180185959 0000269173
KRS 0000269171 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "CHEŁMEK-GUM" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "CHEŁMEK-GUM" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PLAC KILIŃSKIEGO 1 32-660 CHEŁMEK CHEŁMEK OŚWIĘCIMSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
549-229-42-33 120369784 0000269171
KRS 0000269170 - BEDEKER SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BEDEKER SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OKULICKIEGO 8 C/10 80-041 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000269170
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone notariusz Lublin HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Chęć Beata. Kancelaria notarialna
adwokat pomorskieradca prawny pomorskiekomornik pomorskiesyndyk pomorskiekancelaria prawna pomorskieprawnik pomorskieprawnikReklama